Avtal med Sankt Ignatios 2016-10-14

Samarbetsavtal med Sankt Ignatios andliga akademi!

OSS skriver ett samarbetsavtal med Sankt Ignatios Andliga Akademi, avtalet innebär att utveckla samarbetet och att främja ömsesidig förståelse mellan Sankt Ignatios och OSS.