Medlemskap i Studieförbundet Bilda 2016-05-27

Fredag den 27:e maj välkomnades Ortodoxa scouter i Sverige av Bildas förbundsstämma som medlemsorganisation i Studieförbundet Bilda.

OSS hade tidigare ansökt om medlemskap i Bilda och under förbundsstämman presenterade OSS ordförande Samer Aso organisationen och därefter antogs OSS av stämman och välkomnades av Bildas ordförande Per-Inge Lidén och närvarande . Ett medlemskap betyder en starkare röst och ökad påverkan för OSS i förbundet. Våra förväntningar är att det goda samarbetet vi hittills haft med Bilda fortsätter.


Om Bilda:
Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att