Historia

Ortodoxa Scouter i Sverige, OSS, är en ideell paraplyorganisation för hela 16 ortodoxa scoutkårer som startade i februari år 2014 och idag har runt 1 400 medlemmar tillsammans. OSS har en kristen-ortodox värdegrund som vilar i aposteln Paulus förkunnande: ”Tro som är verksam genom kärlek” (Gal 5:6).

Organisationens syfte är att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla kristna-ortodoxa medborgare, att utbilda unga personer till trygga scoutledare, att skapa mötesplatser för alla ortodoxa scouter. Att bevara OSS medlemskårernas enskilda scouttraditioner så som orientalisk instrumentalmusik och ceremonier. Att stödja de lokala scoutkårer och regioner som tillhör organisationen. Att ansvarar för nationell och internationell samverkan och representationer.