Avdelningsledare utbildning i Grekland 2016-06-24

Under sommaren 2016 jobbade OSS utbildningsgrupp för att erbjuda unga ledare från OSS- scoutkårer till Avdelningsledare utbildning. Utbildningen var upplagt på 50 timmar och ägde rum i Thessaloniki- Grekland. Utbildningen syftade på att ge kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program, ge grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam och grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer. Utbildningen erbjöd deltagarna Trygga Möten som syftar på att få  förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och övergrepp fri verksamhet. Till utbildningen deltog 43 ledare från 11 scoutkårer i OSS.

Utbildningsansvariga: Hani Snouno, Milad Mousa, Dalal Jobrail, Rmrama Daoud, Aziz Nehme.

Funktionärer: Samer Aso, Aho Hanna