Bli medlem

Medlemsvillkor
Som medlem i Ortodoxa Scouter i Sverige (OSS) samtycker du till förbundets stadgar. Klicka dig vidare och läs våra stadgar här!

Medlemskap
Ansökan om medlemskap sker via OSSs medlemsformulär på hemsidan. Det är endast uppgifter som är nödvändiga för OSS:s administration som efterfrågas och inget annat. Vill en medlem avsluta sitt medlemskap i OSS, måste personen ta kontakt med den lokalförening man är medlem i alternativt förbundet för att avsluta sitt medlemskap.

Medlemskapet ligger till grund för fastställande av ombud till OSS-föreningarnas årsmöten och distriktens årsmöten. Ett medlemskap erhålls i det OSS-distrikt och den OSS-kommun där medlemmen är folkbokförd. En medlem äger rätt att, genom meddela till OSS, flytta sitt medlemskap till annat distrikt och annan OSS-kommun än folkbokföringskommunen. En medlem kan vara medlem i ett eller flera distrikt och OSS-föreningar. Medlem ansvarar för att begäran om flytt av medlemskap till annat distrikt eller OSS-kommun meddelas förbundet.

Användaruppgifter
OSS ansvarar för att värna om medlemmarnas personliga integritet och alla personliga uppgifter som samlas in i och med medlemsansökan är skyddade i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Ingen annan än de som administrerar förbundet har tillgång till information om våra medlemmar. Alla uppgifter som är obligatoriska ska fyllas i korrekt och vid de fall då någon misstänks använda felaktiga uppgifter, har förbundsstyrelsen rätt att säga upp personens medlemskap.

Mer info om hur OSS använder dina uppgifter följer nedan:

Ortodoxa Scouter i Sverige följer PUL och därtill aktuell lagstiftning i området och behandlar de personuppgifter som lämnas in med noggrannhet samt med försiktighet. Medlemmarnas personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje man (dvs. någon utanför föreningen) utan ett uttryckligt samtycke från den eller de medlemmar som berörs. Det kan däremot förekomma att myndigheter i ett led av deras arbete behöver granska OSS:s medlemsregister. Myndigheterna får vid sådana tillfällen endast kontrollera medlemsuppgifterna i OSS:s egna lokaler med ett visst stickprov. Detta tillåts dock endast om myndigheternas arbete kräver det. Genom att bli medlem i en lokalförening godkänner den enskilda/enskilde medlemmen således att Ortodoxa Scouter i Sverige (OSS) får tillgång till uppgifterna och att dessa används som underlag för bidragsansökningar av olika slag, för ringkontroller samt för statistik i olika sammanhang.
Uppgifterna kan även komma att hanteras av Ortodoxa Scouter i Sveriges distrikt för deras bidragsansökningar.

Vidare till nästa steg