Patrulledare utbildning på Gilwell

Unga scoutledare från 12 olika ortodoxa scoutkårer i Sverige samlas på Gilwell stugan för att bli mer trygga i sin roll som patrulledare i sin hemma scoutkår. I samordning av OSS- utbildnings grupp och stöd av Gustav 90 och studieförbundet Bilda har OSS kunnat utbilda 40 unga scouter mellan 15-18 år till patrulledare. Vi satsade på att våra unga ledare genom att lära sig att leva lägerliv och gå på hajk tillsammans med sina kamrater och att ha egna upplevelser, få känsla för utveckling i en grupp blir de starka som individer.

Vi tackar alla som engagerade sig och jobbade aktivt till att helheten på utbildningen blev så lyckad.